dimecres, 3 de febrer del 2010

MK 5º/2 DAFO/FODA

DAFO que en espanyol és FODA, significa (de la nostra empresa):

FORTALESA: Avantats, recursos, capacitats,punts forts... dins l'ambien intern de l'empresa
OPORTUNITATS: del entorn extern
DEVILITATS: internes de l'empresa
AMENACES: del sector.

MK 5º/1 PIRAMIDE DE MASLOW

La PIRAMIDE de MASLOW, és una teòria exposada per Abraham Maslow. Segons ell les 4 ultimes parts és podent satisfer , menys la primera que de vegades no acabem d'estar mai del tot satisfets al 100x100, tot i que hi ha excepcions com  comenta ell com Teresa de Calculta