dijous, 25 de febrer del 2010

mk 11º- 12º

Com fer un bon email:
Sempre personalitzat, sempre a una sola persona mai en grup
Amb un assumpte que tingui "ganxo"
Millor dia d'enviament: dimecres tarda, així el dijous el matí serà el primer que llegiran.
És el més econòmic

Publitramesa:
Sempre amb sobre, personalitzat (si pot ésser escrit a mà)
Una bona opció per bona publicitat seria fer els segells de correus amb el nostre logo

Carta:
Les cartes han d'ésser personalitzades.
Possar-hi un P.D. és molt important (sempre és llegeix)
El més important de la carta cal estar amb negreta i amb subratllat, ja que el lector al llegir aquestes parts hauria de detectar ràpidament el contingut de la carta.
Cal ésser una carta curta
Fàcil de llegir
Sempre signada (a mà)