dimecres, 27 de gener del 2010

MK 3º/2

TENDÈNCIES:


Anàlisis: Anàlisis professionals
Client: La nostra prioritat
Comunicació: No hi ha prou en ser-ho, si no que també cal semblar-hoSEGMENTACIÓ:

La tendència actual passa per intentar dividir o segmentar el mercat
Arribar a ser: ONE TO ONE.

NOU COMPORTAMENT DELS CONSUMIDORS:


Més culte al cos
Més exigent
Més marques de distribució
És compra menys per setmana però més quantitat

COMPETÈNCIA: MERCAT (són les persones que consumeixen productes en determinades situacions)


CAL TENIR CLAR QUE CAL CONÈIXER LA NOSTRA COMPETÈNCIA

PER TENIR ÈXIT EN UNA EMPRESA HEM DE SATISFER LES NECESSITATS I DESITJOS DEL CONSUMIDOR I MILLOR QUE ELS COMPETIDORS

QUE ANALITZEM: " CONTRA QUI COMPETEIXO"


* Grandària i fortalesa financera
* Facturació anual
* Quants competidors hi han i qui són?
* Situació geogràfica

* A quin tipus de client és dirigeix

* Serveis o productes que ofereix
* Gamma
* Qualitat
* Preu

* Que destaca? quin missatge dona?
* Com ho comuniquen?

mk - 3º

QUE ÉS UN PLA DE MÀRQUETING?

*És la guia perquè un projecte triomfi.
*És l'eina de gestió que ha d'utilitzar tota empresa orientada al mercat que vulgui ser competitiva.


PRINCIPALS ATRIBUTS D'UN PLA DE MK.


*És un document escrit
*Està dirigida la consecució dels objectius
*Normalment és anual.
*Pràctic i realista.
*Senzill i fàcil d'entendre
*Flexible, amb facilitat per adaptar-se als canvis
*Les estratègies han de ser coherents

Sense un pla de MK mai sabrem com hem aconseguit els resultats a la nostra empresa, pi per tan estan exposats a les convulsions del mercat.

AVANTATGES:

*Coneixement objectiu dels fets i anàlisis real de la situació

*Visió clara del objectiu final
*Obliga a realitzar per escrit un programa d'acció
*Permet calcular el temps que trigarem a cobri cada etapa i quins recursos hem de disposar
*Històric inestimable

ETAPES
 
Anàlisis:  * Macroentorn
              * Situació: competència
              * De mercat: el client
              * FODA (Fortalesa, Oportunitats, Debilitats i Amenaçes)

Presa de decisions: * Estràtegia
                              * Segmentació i posicionament
               
Operativa: *Mk mix: les 4 pes.

MACROENTORN:

Entorn econòmic:
Atur alt, inseguretat laboral

Deutes
Manca de crèdit
Aliances entre empreses

Entorn Demogràfic:
Augmenta l'esperança de vida

Entorn cultural:
Joves tarden més en independitzar-se
Sensibilització amb el medi ambient

Entorn tecnològic:
Internet i les noves tecnologies, marcarà pautes diferents

Entorn polític/legal:
Pensa global i activa local
Llei de tractament de dades personals